Meydan Mahallesi 777 ada 10 nolu parsel (1 bağımsız bölüm nolu ) bodrum kat,

Meydan Mahallesi 777 ada 10 nolu parsel (1 bağımsız bölüm nolu ) bodrum kat,

Konu Meydan Mahallesi 777 ada 10 nolu parsel (1 bağımsız bölüm nolu ) bodrum kat,
İhale Tarihi 10/08/2022
İhale Kayıt No 21
İhale Türü Açık Artırma Usulüyle satış
Müdürlük / Birim Başkanlık
İhale Durumu Sonuçlandı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Mülkiyeti Belediyemiz Başkanlığına ait olan Meydan Mahallesi 777 ada 10 nolu parsel (1 bağımsız bölüm nolu ) bodrum kat, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Usulüyle satışı yapılacaktır.

2- İhale 19.08.2022 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:30 da Belediyemiz Meclis salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Satışı yapılacak olan İlçemiz Meydan Mahallesi 777 ada 10 nolu parsel (1 bağımsız bölüm nolu ) bodrum katın muhammen bedeli 1.285.750,00.TL.dır. tahmini satış bedeli geçici teminatı % 3  üzerinden, 38.580,00 (Otuzsekizbinbeşyüzseksen TL.)Türk Lirası dır.

4- İhaleye Katılmak isteyen vatandaşların İhale Komisyon Başkanlığına bir dilekçe ve istenilen belgeler ekli olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

5- İhaleyle ilgili gerekli Taşınmaz mal teknik şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden şahsen müracaat halinde Gülağaç Belediye Başkanlığı veznesine 100,00.TL. ( Yüz TL) Türk Lirası yatırılarak alınabilir.

6- Şartname alınması zorunludur.

7- İhale günü tatil gününe rast gelmesi durumunda ilk iş günü İhalenin yapılacağı tarih ve saatte aynı yerde yapılacaktır.

8- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 05.08.2022

                                                                                                                       Mevlüt ŞEDAL

                                                                                                                       Belediye Başkanı V.

DİĞER İLANLAR
 • 14 Haziran

  Yeni Mahalle 1013ada 4,5,6,7nolu Parsel İhalesi

  Yeni Mahalle 1013ada 4,5,6,7nolu Parsel İhalesi
  Konu Yeni Mahalle 1013ada 4,5,6,7nolu Parsel İhalesi
  İhale Tarihi 14/06/2023
  İhale Kayıt No 22
  İhale Türü Açık Artırma Usulüyle satış
  Müdürlük / Birim Başkanlık
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 10 Ağustos

  Meydan Mahallesi 777 ada 10 nolu parsel (1 bağımsız bölüm nolu ) bodrum kat,

  Meydan Mahallesi 777 ada 10 nolu parsel (1 bağımsız bölüm nolu ) bodrum kat,
  Konu Meydan Mahallesi 777 ada 10 nolu parsel (1 bağımsız bölüm nolu ) bodrum kat,
  İhale Tarihi 10/08/2022
  İhale Kayıt No 21
  İhale Türü Açık Artırma Usulüyle satış
  Müdürlük / Birim Başkanlık
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
Copyrigt © 2023 Gülağaç Belediyesi - Aksaray ®