Gülağaç Belediyesi

Meydan Mahallesi 777 ada 10 nolu parsel (1 bağımsız bölüm nolu ) bodrum kat,

10 Ağustos 2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

            1- Mülkiyeti Belediyemiz Başkanlığına ait olan Meydan Mahallesi 777 ada 10 nolu parsel (1 bağımsız bölüm nolu ) bodrum kat, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Usulüyle satışı yapılacaktır.

2- İhale 19.08.2022 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:30 da Belediyemiz Meclis salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Satışı yapılacak olan İlçemiz Meydan Mahallesi 777 ada 10 nolu parsel (1 bağımsız bölüm nolu ) bodrum katın muhammen bedeli 1.285.750,00.TL.dır. tahmini satış bedeli geçici teminatı % 3  üzerinden, 38.580,00 (Otuzsekizbinbeşyüzseksen TL.)Türk Lirası dır.

4- İhaleye Katılmak isteyen vatandaşların İhale Komisyon Başkanlığına bir dilekçe ve istenilen belgeler ekli olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

5- İhaleyle ilgili gerekli Taşınmaz mal teknik şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden şahsen müracaat halinde Gülağaç Belediye Başkanlığı veznesine 100,00.TL. ( Yüz TL) Türk Lirası yatırılarak alınabilir.

6- Şartname alınması zorunludur.

7- İhale günü tatil gününe rast gelmesi durumunda ilk iş günü İhalenin yapılacağı tarih ve saatte aynı yerde yapılacaktır.

            7- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 05.08.2022

                                                                                                                       Mevlüt ŞEDAL

                                                                                                                       Belediye Başkanı V.

Last modified: 10 Ağustos 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir