Gülağaç Belediyesi

Baki Gölü İçerisinde Bulunan Lokanta Açık Arttırma Usulüyle Kiraya Verilmasi

20 Ekim 2021

1- Mülkiyeti Belediyemiz Başkanlığına ait olan Fatih Mahallesi Bakı Gölünde bulunan Belediyemizin belirlemiş olduğu sınır alanı ile 1 adet İşyeri Lokantanın 10 (on) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Usulüyle kiraya verilecektir.

2- İhale 29.10.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:30 da Belediyemiz Meclis salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Kiraya verilecek olan İlçemiz Fatih Mahallesi Bakı Gölündeki İşyeri (Lokantanın) muhammen bedeli aylık 2.000,00.TL.dır. 10 (on) yıllık (2.000,00 x 120 = 240.000,00.TL)  tahmini kira bedeli geçici teminatı % 3  üzerinden, 7.200,00 (Yedibinikiyüz TL)Türk Lirası dır.

4- İhaleye Katılmak isteyen vatandaşların İhale Komisyon Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

5- İhaleyle ilgili gerekli Taşınmaz mal teknik şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden şahsen müracaat halinde Gülağaç Belediye Başkanlığı veznesine 50,00.TL. (Elli TL) Türk Lirası yatırılarak alınabilir.

6- Şartname alınması zorunludur.

7- İhale günü tatil gününe rast gelmesi durumunda ilk iş günü İhalenin yapılacağı tarih ve saatte aynı yerde yapılacaktır.

7- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 19.10.2021

                                                                                                 Faruk TEYMEN

                                                                                                Belediye Başkanı

Last modified: 25 Şubat 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir